MENU

TFC 黃金醫療團隊 - 不孕症權威介紹

TFC DOCTORS

李和蓁醫師
He-Jhen Lee, MD

簡歷

TFC 松仁中西醫聯合診所中醫師

學歷

中國醫藥大學中醫學士 榜首

專長
 • 男女不孕及備孕調理

 • 多囊性卵巢

 • 卵巢早衰

 • 植入前內膜調理

 • 凍卵前調理

 • 懷孕及月子調理

 • 體重管理

現職

TFC 松仁中西醫聯合診所中醫師

經歷
 1. 宏其生基生殖中心中醫師

 2. 臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫師

 3. 台灣顏面針醫學會會員

 4. 中醫婦科醫學會會員

 5. 中醫男科醫學會會員

 6. 美國譚氏天應穴平衡針灸醫師

 7. 菡生產後護理之家講師

醫師相關文章
看更多

TFC 黃金醫療團隊

Cursor
曾啟瑞 Chii-Ruey Tzeng MD, 試管嬰兒之父.

曾啟瑞

試管嬰兒之父

Chii-Ruey Tzeng MD

胡玉銘 Yu-Ming Hu, MD., 院長.

胡玉銘

院長

Yu-Ming Hu, MD.

王瑞生 Ruey-Sheng Wang, MD, PhD., 副院長.

王瑞生

副院長

Ruey-Sheng Wang, MD, PhD.

何彦秉 Jason Yen-Ping Ho, MD., 副院長.

何彦秉

副院長

Jason Yen-Ping Ho, MD.

林時羽 Shyr-Yeu Lin, MD, PhD., 副院長.

林時羽

副院長

Shyr-Yeu Lin, MD, PhD.

李怡萱 Yi-Xuan Lee, MD, PhD., 主任醫師.

李怡萱

主任醫師

Yi-Xuan Lee, MD, PhD.

譚舜仁 Shun-Jen Tan, MD, 主任醫師.

譚舜仁

主任醫師

Shun-Jen Tan, MD

曾宏智 Hung-chih Tseng, 麻醉醫師.

曾宏智

麻醉醫師

Hung-chih Tseng

黃馨慧 Hsin-Hui Huang, MD, 主任醫師.

黃馨慧

主任醫師

Hsin-Hui Huang, MD

張翊恩 Yi-En Chang MD, 主治醫師.

張翊恩

主治醫師

Yi-En Chang MD

方潔 Jessica Jay Fang, MD, 主治醫師.

方潔

主治醫師

Jessica Jay Fang, MD

好孕胚胎師 , .

好孕胚胎師

余雅雯 Ya-wen Yu, MD, 醫師.

余雅雯

醫師

Ya-wen Yu, MD

張家蓓 Chia-Pei Chang, MD, 醫師.

張家蓓

醫師

Chia-Pei Chang, MD

唐維 Wei Tang, 營養師.

唐維

營養師

Wei Tang