MENU

TFC 黃金醫療團隊 - 不孕症權威介紹

TFC DOCTORS

胡玉銘院長
Yu-Ming Hu, MD.

醫師的話

把握青春,及時生育。若無法及時生育,不放棄每一顆好卵子及胚胎,予以冷凍保存。

胡玉銘院長

簡歷

TFC 臺北婦產科診所 生殖中心 院長

台灣生殖醫學會理事

教育部部定副教授

前馬偕紀念醫院婦產部不孕症科主任

前馬偕紀念醫院婦產部部主任

學歷

臺北醫學大學醫學系畢業

英國諾丁漢大學生殖醫學碩士畢業

專長
  • 人工生殖試管嬰兒
  • 冷凍卵子
  • 不孕症內視鏡手術
  • 子宮鏡手術
  • 習慣性流產評估
  • 不孕症相關遺傳諮詢
  • 胚胎著床前遺傳診斷諮詢
  • PGS/PGT診斷評估
現職

TFC 臺北婦產科診所 生殖中心 院長(2019-)

教育部部定副教授

台灣生殖醫學會理事

經歷

馬偕紀念醫院婦產部不孕症科主任

馬偕紀念醫院婦產部部主任

馬偕醫學院醫學系副教授

馬偕醫學院醫學系婦產科主任

台灣婦產科醫學會常務理事

獎項

發表SCI學術論文至今共75篇

所指導論文在醫學會多次獲優秀獎

成功分享
五子登科
「那是五年十三次的等待」
懷孕關鍵在自己 不放棄就有機會成功
Chapter 1 相信科學、相信醫學、相信孩子會來找你
高齡 晚婚 借卵圓夢
看更多

TFC 黃金醫療團隊

Cursor
曾啟瑞 Chii-Ruey Tzeng MD, 試管嬰兒之父.

曾啟瑞

試管嬰兒之父

Chii-Ruey Tzeng MD

王瑞生 Ruey-Sheng Wang, MD, PhD., 副院長.

王瑞生

副院長

Ruey-Sheng Wang, MD, PhD.

何彦秉 Jason Yen-Ping Ho, MD., 副院長.

何彦秉

副院長

Jason Yen-Ping Ho, MD.

林時羽 Shyr-Yeu Lin, MD, PhD., 副院長.

林時羽

副院長

Shyr-Yeu Lin, MD, PhD.

李怡萱  Yi-Xuan Lee, MD, PhD., 主任醫師.

李怡萱

主任醫師

Yi-Xuan Lee, MD, PhD.

譚舜仁 Shun-Jen Tan, MD, 主任醫師.

譚舜仁

主任醫師

Shun-Jen Tan, MD

曾宏智 Hung-chih Tseng, 麻醉醫師.

曾宏智

麻醉醫師

Hung-chih Tseng

黃馨慧 Hsin-Hui Huang, MD, 主任醫師.

黃馨慧

主任醫師

Hsin-Hui Huang, MD

張翊恩 Yi-En Chang MD, 主治醫師.

張翊恩

主治醫師

Yi-En Chang MD

方潔 Jessica Jay Fang, MD, 主治醫師.

方潔

主治醫師

Jessica Jay Fang, MD

好孕胚胎師 , .

好孕胚胎師

李和蓁 He-Jhen Lee, MD, 醫師.

李和蓁

醫師

He-Jhen Lee, MD

余雅雯 Ya-wen Yu, MD, 醫師.

余雅雯

醫師

Ya-wen Yu, MD

張家蓓 Chia-Pei Chang, MD, 醫師.

張家蓓

醫師

Chia-Pei Chang, MD

唐維 Wei Tang, 營養師.

唐維

營養師

Wei Tang